Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van webshop NewDogCity. Hondenboetiek www.newdogcity.nl
Juni 2017

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige gesloten overeenkomsten van NewDogCity. Door een bestelling te doen via internet ga je een overeenkomst aan met  NewDogCity en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Alleen correct ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten.
1.2 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene aankoop voorwaarden akkoord gaat.
1.3 Ten alle tijde kan NewDogCity deze voorwaarden aanpassen.
1.4 Alleen op de juiste, volledig ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling genomen worden, vermeld geldig emailadres en telefoonnummer op het bestelformulier.
1.5 Alles blijft eigendom van NewDogCitytot volledige betaling heeft plaats gevonden.
1.6 U kunt ons bereiken door contact te leggen met de webwinkels of via email; 24 uur per dag op www.newdogcity.nl

2. Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de webshop worden geplaatst op deze manier worden uw bestelgegevens goed bewaard.
2.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
2.3 NewDogCityheeft altijd het recht zonder opgave van reden bestellingen niet uit te voeren.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat NewDogCity uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen in de webshop zijn incl. BTW en verpakking en excl. kosten van verzending en verzekering en wettelijke bijdrage.
3.2 De gerechtigde prijzen kunnen tussentijds door ons worden aangepast.
3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, zijn wij bevoegd de vermelde prijzen en verder voorwaarden te wijzigen in de webshop.
3.4 NewDogCity is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering
4.1 NewDogCity besteedt haar bezorging uit aan TNT-Post.
De verzend- en handelingskosten  binnen Nederland zijn inbegrepen.
4.2 Bent u niet thuis op moment van aflevering kan het pakket nog 3 weken lang door u afgehaald worden bij het postkantoor bij u in de buurt. 
Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met 
u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door ons in behandeling worden genomen. 
Indien een bestelling opnieuw moet worden verzonden, zult u vooraf opnieuw verzendkosten op de rekening van NewDogCitymoeten overmaken.
4.3 De goederen reizen voor uw rekening en risico.
Doordat NewDogCity haar leveringen uitbesteedt aan PostNL kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. 
4.4 De levertijd is afhankelijk van de betaling. 
Op het moment dat u een product bestelt en heeft betaalt duurt het enkele dagen tot maximaal een week, indien op voorraad, voor u het bestelde in huis zult hebben.

5. Betaling
5.1 Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, internet bankieren, paypal of onder rembours.
5.2 Dit bedrag dient binnen 7 werkdagen na bestelling overgemaakt te worden.
Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van NewDogCity. 
LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving!
 
5.3 Betalingen overmaken naar:

NewDogCity
ING Bank
NL14INGB 0752 5249 92

6. Retourneren
6.1 Wanneer de bestelde producten toch niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u (na overleg en ter onze beoordeling) de producten binnen 8 dagen na levering in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd retour sturen. Na overleg ontvangt een Retournummer. 
Niet voldoende of ongefrankeerde pakketten, alsmede pakketten zonder retournummer worden door ons geweigerd.
Ook rembours zonder voorgaand overleg worden geweigerd. 
U dient een kopie van de factuur bij te voegen, een brief van de reden van uw retour, u kunt ook een e-mail sturen met deze gegevens.
6.2 U heeft het recht om binnen 8 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren of te wijzigen.
Stuur hiervoor binnen 8 dagen na uw bestelling een email naar NewDogCity met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.  
6.3. indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, zal NewDogCity het betaalde bedrag aan u overmaken.
6.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzending een bewijs van verzending te vragen bij het postkantoor.

7. Garantie
7.1 NewDogCity heeft verschillende garanties op de door ons geleverde producten, aangezien dit een uitgebreid assortiment is.
7.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per email bij NewDogCity worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
7.3 Als aan de in 7.2 genoemde voorwaarden wordt voldaan, repareert, vervangt of vergoedt NewDogCity het aankoopbedrag, na het terugzenden van het artikel.
7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien, u wijzigingen in het artikel heeft aangebracht, er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door foutieve en onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijziging of dat NewDogCity niet tijdig in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventuele herstellen van het gebrek.

8. Aansprakelijkheid
8.1 NewDogCity is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producten, technische gegevens en niet voorziene en redelijkerwijs niet controleerbare slechte van de producten.
8.2 De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.
8.3 De genoemde gewichten/maten/aanbevelingen zijn, uitsluitend als indicatie bedoeld. 
8.4 NewDogCityis niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik van onze producten, welke kunnen leiden tot nadelige gevolgen aan de gezondheid van uw hond.

9. Geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
9.3 Indien niet mogelijk blijkt te zijn, worden geschillen voorgelegd aan de arroindissementsrechtbank te Amsterdam.